Læge Sigrid B. Nielsen

Her kan du læse nyheder og informationer der kun vedrører læge Sigrid B. Nielsen.
For al øvrig information henvises til den fælles hjemmeside for Lægerne Jacob Gades Alle.

§

Sigrid B. Nielsen holder ferie uge 29 og 30