Profil

 

Lægehuset er en samarbejdspraksis, hvilket betyder, at du som patient er tilmeldt den enkelte læge.

Klinikfællesskabet består af:

Kompagniskabet:  Lægerne Freitag, Nørgaard & Tørnæs
Sololæge: Birthe Nørby Madsen
Sololæge: Sigrid B Nielsen
Sololæge: Line Vejby Lyng

Vi har ofte en uddannelseslæge i uddannelsesstilling ansat, som du også kan blive tilbudt konsultation hos.
Helle, Lissi, Tanja og Kristina er husets sekretærer og Tinna er piccoline.
Inge Marie, Henriette, Bente, Mona, Hanne og Vivian er husets sygeplejersker og Jette er bioanalytiker.

Lægehusets historie:

I 1961 slutter byens, dengang 3 læger, sig sammen i et fællesskab. Det var dengang et af de første lægekompagniskaber i Danmark.

I 1973 blev samarbejdspraksis øget til 4 læger, i 1977 øgedes det til 5 læger og i 1986 øgedes det igen til 6 læger.
1. januar 2013 trådte endnu en læge ind i samarbejdspraksis, så der nu er 7 læger.

I 1987 erhvervede lægerne nye lokaler på Jacob Gades Alle 7.
I 2009 blev lægehuset udvidet til også at omfatte 1. sal. Det betød bedre plads til moderne udstyr og mulighed for flere opgaver til sygeplejerskerne.
Vi har således været på forkant med udviklingen, der netop går i retning af at flere opgaver, der tidligere blev løst i sygehusregi, nu kan klares i større lægehuse med moderne udstyr.