Priser

Priser på attester og vaccinationer

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:

Sygesikringsgruppe 2:
Konsultation sygesikringsgruppe 2: kr. 300,-
Privat konsultation/Konsultation udlændinge kr. 400,-
Attester:
Motorattest : kr. 400,-
Sygemelding/varighedserklæring betalt af arbejdsgiver: kr. 600,-
Forsikringsattester + “frihåndsattester” afregnes efter tidsforbrug.
Mulighedserklæring: kr. 500,-
Vaccinationer:
Influenza, patienter over 65 år Gratis
Influenza, patienter under 65 år ( incl. konsultationshonorar ) kr. 300,-
Difteri + Tetanus kr. 120,-
Difteri + Tetanus + Kighoste revacc kr. 200,-
Rejsevaccinationer:
Konsultationshonorar ved 1. vaccination kr. 250,-
Konsultationshonorar ved efterfølgende vaccination (indenfor 2 måneder)
eller ikke rejsevaccinationer.
kr. 150,-
Hepatitis A ½ ml. ( Vaqta børn) kr. 250,-
Hepatitis A 1 ml. ( Vaqta voksne) kr. 300,-
Hepatitis A+B ½ ml. ( Twinrix børn) kr. 300,-
Hepatitis A+B 1 ml. ( Twinrix voksne) kr. 500,-
Hepatitis B ( Engerix B børn) kr. 200,-
Hepatitis B ( Engerix B voksne) kr. 250,-
Japansk Encephalitis Ixaro kr. 880,-
Gul feber (Stamaril) kr. 370,-
Kolera (Dukoral 2 stk. tabl.) kr. 370,-
Centraleuropæisk Encehpalitis (FSME/TBE) TicoVac kr. 310,-
Centraleuropæisk Encehpalitis (FSME/TBE) TicoVac Junior kr. 320,-
Typhoid (Typhin inj ) kr. 250,-
Thyfoid 3 caps. ( Vivotif) kr. 240,-
Varicella (Varilrix) kr. 560,-
Meningococ A + C + Y + W – 135 (Nimerix) kr. 440,-
Meningococ A + C + Y + W – 135 (Menveo) kr. 440,-
Meningococ B (Bexsero/Trumenba) kr.930,-
Rabies ( Rabies Imovax) kr. 710,-
Tuberkulin test (Mantoux) kr. 280,-
Rotavirus ( Rotarix) kr. 500,-
Polio IPV kr. 230,-
Helvedsild ( Zostravax) kr.1400,

Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre vaccinationer eller ydelser.