Klinik info

Sygesikringen har strammet op på reglerne for brug af sundheds-/sygesikringskort.
Kortet SKAL køres igennem kortlæseren ved enhver henvendelse i lægehuset, da det er eneste dokumentation for, at patienten har været her.