Læge Jacob Munkner

Her kan du læse nyheder og informationer der kun vedrører læge Jacob Munkner.
For al øvrig information henvises til den fælles hjemmeside for lægerne Jacob Gades Alle.

§

Jacob Munkner holder ferie Ugerne 34 -35
Der er i den periode lukket for E-Konsultationer.