Læge Jacob Munkner

Her kan du læse nyheder og informationer der kun vedrører læge Jacob Munkner.
For al øvrig information henvises til den fælles hjemmeside for lægerne Jacob Gades Alle.

§

Jacob Munkner holder ferie Uge 30, 31 og 32

§

E-Konsultation i weekenden

Jacob Munkner lukker for E-Konsultation i weekenden, det er derfor ikke muligt at skrive til ham, fra Fredag eftermiddag til Mandag morgen.