Læge Henrik L. Lykke

 

Her kan du læse nyheder og informationer der vedrører læge Henrik Lykke.
For al øvrig information henvises til den fælles hjemmeside for Lægerne Jacob Gades Alle.

§

Læge Line Vejby Lyng, har købt Henrik Lykkes praksis Pr.  1/1-2020
Hun vil fungere som vikar for Henrik 4 dage om ugen fra 1/11-2019, i den periode vil Henrik arbejde 1 dag ugeligt.
Line har været vores uddannelseslæge siden August 18, så hun kender huset.

#

Henrik Lykke holder ferie Uge 32 og 36