Læge Birthe N. Madsen

 Her kan du læse nyheder og informationer der kun vedrører læge Birthe N. Madsen.
For al øvrig information, henvises til den fælles hjemmeside for Lægerne Jacob Gades Alle.
§

Da Birte Nørby Madsen er tilknyttet Birkely som plejehjemslæge, kan der tirsdag eftermiddag ikke loves TSD

§

Birte er fraværende på nedenstående datoer i 2022:
Kursus 11-12 Maj
Sommerferie Uge 28- 29
Mandag – Onsdag uge 30
Torsdag – Fredag uge 31
Kursus 31 August
Kursus 1 – 3 November

§

Tilsynsrapport for Læge Birte Nørby Madsen – klik på linket nedenunder for at se mere.

Tilsynsrapport