Aktuelt

 

E-Konsultation i weekenden

Lægerne Freitag, Pedersen & Tørnæs lukker for E-Konsultation i weekenden, det er derfor ikke muligt at skrive til dem, fra Fredag eftermiddag til Mandag morgen.

§§

CANNABIS PÅ RECEPT

Folketinget har pr 1/1-18 indført en 4 årig forsøgsordning vedrørende udskrivelse af medicinsk cannabis på recept.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning, hvoraf det fremgår, at det som udgangspunkt kun er patienter med multiple sklerose, cancer (ved smerter og/eller kvalme pga.kemoterapi ), rygmarvsskade eller nervesmerter, hvor man kan overveje at udskrive cannabis på recept. Og kun hvis al anden konventionel behandling er afprøvet. Det vil sige, at det IKKE anbefales at udskrive cannabis på recept til f.eks. gigtpatienter eller patienter med diffuse smertetilstande som f.eks. fibromyalgi.

Der foreligger ingen oplysninger om medicinsk cannabis angående styrke og dosis og kun meget sparsomme oplysninger angående bivirkninger, og hvordan det påvirker anden medicin. Vi (lægerne på Jacob Gades Allé) føler os derfor på ingen måde klædt på til at udskrive medicinsk cannabis på recept, hvorfor det vil blive afvist, hvis du som patient efterspørger det. Man er dog som patient, altid velkommen til at få en tid hos sin egen læge til en samtale angående medicinsk cannabis, og om det eventuel er relevant med en henvisning til sygehuset eller en anden privatpraktiserende speciallæge.

§§

NYT I FORBINDELSE MED MEDICINBESTILLING

Det har indtil nu været kutyme at al medicin kan bestilles her i lægehuset.
Ifølge retningslinjer fra sundhedsstyrelsen er det dog den behandlingsansvarlige læge, der skal udskrive recept på det ordinerede medicin.
Det betyder fremover følgende: Hvis du bliver fulgt på sygehuset eller hos praktiserende speciallæge for en sygdom, så er det sygehuset/speciallægen der skal forny din medicin.
Hvis din sygdom kontrolleres her i lægehuset, så kan du fortsat få fornyet medicinen her.

Vi er klar over at det især her i starten vil medfølge noget besvær i forbindelse med receptfornyelser, men vi er forpligtede til at følge sundhedsstyrelsens retningslinjer.